Loading...
GjeoAlb, Rr. Bedri Gjinaj, Mitroicë, Kosovë
Hëne - Premte : 08.00 AM - 16.00 PM
+38349169575, +38345169575

01

Ndarje dhe bashkim të Parceave

02

Shërbime kualitative dhe cilësore

03

Konsulencë gjeodezike

04

Çdoherë pranë Klientëve

Për Ne

GjeoAlb shquhet si një kompani e saktë, e përgjegjshme dhe e besueshme për klientët e saj. Me një angazhim të palëkundshëm për cilësi dhe shërbim të shkëlqyeshëm, GjeoAlb ndërton lidhje të afërta dhe të besueshme me klientët duke iu ofruar zgjidhje të personalizuara për nevojat e tyre. Kompania përdor njohuritë më të fundit dhe teknologjitë më moderne për të siguruar rezultate të konsistentë dhe të saktë në të gjitha projektet e saj. Një fokus i veçantë është mbi komunikimin e qëndrueshëm dhe të hollësishëm me klientët, duke iu ofruar atyre transparencë dhe informacion të plotë në çdo fazë të projekteve të tyre. GjeoAlb kujdeset për të mbajtur standardet më të larta etike dhe profesionale në të gjitha veprimtaritë e saj, duke u bërë kështu një partner i besueshëm për klientët e saj.

274

Klientë bashkëpunuese

13

Projekte të realizuara

Shërbimet tona

Ndarje të Parcelave

Kompania GjeoAlb ofron shërbime të specializuara për ndarje të parcelave, duke përdorur teknologjinë gjeodezike dhe njohuritë e tyre të thelluara në fushën. Përmes përdorimit të mjeteve të avancuara si GPS-ja dhe softuerëve të specializuar, ata ndihmojnë klientët në përcaktimin dhe dokumentimin e kufijve të parcelave në përputhje me rregulloret dhe ligjet vendore.

Bashkim të Parcelave

Kompania GjeoAlb ofron shërbime të specializuara për bashkim të parcelave, duke përdorur teknologjinë gjeodezike dhe ekspertizën e tyre të thelluar. Përmes përdorimit të mjeteve të avancuara si GPS-ja dhe analizave të detajuara të të dhënave gjeografike, ata ndihmojnë klientët në procesin e bashkimit të parcelave për të krijuar një strukturë të re pronësore të zbatueshme ligjërisht.

Rirregullim i kufijve të Parcelave

Kompania GjeoAlb ofron shërbime të specializuara për rirregullim të kufijve të parcelave, duke përdorur teknologjinë gjeodezike dhe njohuritë e tyre të specializuara. Përmes analizave të detajuara të terrenit dhe përdorimit të softuerëve të specializuar, ata ndihmojnë klientët në përcaktimin dhe zbatimin e rirregullimeve të nevojshme për të përmbushur kërkesat ligjore dhe administrative.

Përcaktimi i kufijve të Parcelave

Kompania GjeoAlb ofron shërbime të specializuara për përcaktimin e kufijve të parcelave, duke përdorur teknologjinë gjeodezike dhe njohuritë e tyre të thelluar. Përmes përdorimit të mjeteve të avancuara si GPS-ja dhe analizave të detajuara të të dhënave gjeografike, ata ndihmojnë klientët në përcaktimin e kufijve të parcelave në përputhje me ligjin dhe rregulloret vendore.

Matje Inxhinierike

Kompania GjeoAlb ofron shërbime të specializuara për matje inxhinierike me përdorimin e mjeteve dhe teknikave të fundit në fushën e inxhinierisë gjeodezike. Përmes ekipit të kualifikuar dhe pajisjeve të avancuara, ata sigurojnë matje të saktë dhe të besueshme për ndërtim, planifikim dhe menaxhim të projekteve të ndryshme.

Matje të Përçojave

Kompania GjeoAlb ofron shërbime të specializuara për matjen e përçojave, duke përdorur teknologjinë gjeodezike dhe ekipin e tyre të kualifikuar. Përmes përdorimit të mjeteve të avancuara si GPS-ja dhe softuerëve të specializuar, ata sigurojnë matje të saktë dhe të detajuara të përçojave për plane ndërtimore dhe zhvillimore.

Situacione të terenit

Kompania GjeoAlb ofron analiza të specializuara dhe situacione të terenit përmes teknologjisë gjeodezike dhe ekspertizës së tyre të gjerë. Përmes përdorimit të mjeteve të avancuara si lidarja dhe dronët, ata ofrojnë informacion të detajuar për topografinë, karakteristikat natyrore dhe infrastrukturën në terren, duke ndihmuar klientët në planifikimin dhe zhvillimin e projekteve të tyre.

Legalizim të Objekteve

Kompania GjeoAlb ofron shërbime të specializuara në legalizimin e objekteve, duke ofruar një qasje të përcaktuar dhe të ligjshme në zbatimin e procedurave për legalizimin e pronave të ndërtuara pa leje. Përmes ekspertizës së tyre të gjeodezisë dhe njohurive të thelluara ligjore, GjeoAlb ndihmon klientët në përpilimin e dokumentacionit të nevojshëm dhe në zbatimin e proceseve administrative për të siguruar legalizimin e objekteve të tyre.

Ekspertizë Gjeodezike

Kompania GjeoAlb ofron shërbime të specializuara në fushën e ekspertizës gjeodezike, duke përdorur teknologjinë më të fundit dhe një ekip të kualifikuar të ekspertëve. Ekspertizat gjeodezike të ofruara nga GjeoAlb ndihmojnë klientët të kuptojnë strukturën dhe karakteristikat gjeodezike të pronave të tyre, duke ofruar informacion të rëndësishëm për zhvillimin e projekteve ndërtimore, përmirësimin e menaxhimit të tokës, si dhe për çështjet ligjore dhe administrative që lidhen me pronën.

Vlerësim të Pronave

Kompania GjeoAlb është një udhëheqës në fushën e vlerësimit të pronave, ofrojë një gamë të gjerë shërbimesh të specializuara në këtë fushë. Përmes përdorimit të teknologjisë së avancuar gjeografike dhe një ekipi të kualifikuar të ekspertëve, GjeoAlb ofron një vlerësim të saktë dhe të besueshëm për pronat në të gjithë territorin e Kosovës.

Përse Ne

GjeoAlb shquhet si një kompani e saktë, e përgjegjshme dhe e besueshme për klientët e saj. Me një angazhim të palëkundshëm për cilësi dhe shërbim të shkëlqyeshëm, GjeoAlb ndërton lidhje të afërta dhe të besueshme me klientët duke iu ofruar zgjidhje të personalizuara për nevojat e tyre. Kompania përdor njohuritë më të fundit dhe teknologjitë më moderne për të siguruar rezultate të konsistentë dhe të saktë në të gjitha projektet e saj. Një fokus i veçantë është mbi komunikimin e qëndrueshëm dhe të hollësishëm me klientët, duke iu ofruar atyre transparencë dhe informacion të plotë në çdo fazë të projekteve të tyre. GjeoAlb kujdeset për të mbajtur standardet më të larta etike dhe profesionale në të gjitha veprimtaritë e saj, duke u bërë kështu një partner i besueshëm për klientët e saj.

Quality

Services

Creative

Designers

Free

Consultation

Customer

Support

Na kontaktoni

Të nderuar klientë për çdo gjë mos hezitoni të na kontaktoni, ne ju garantojmë shërbime konrrekte, cilësore dhe në afate kohore.